Phạm Tương Như

CHIỀU VÀNG TRÊN SÔNG

 
Dòng Cổ Chiên đò xuôi hướng biển
Chở hồn tôi nặng những chiều xưa
Phố Vĩnh Long tự tình miên viễn
Cánh chim bồng lượn nắng tiễn đưa?
 
Chiều rơi chậm nắng phơi triền sóng
Tơ lụa vàng giăng phủ mặt sông
Nước thuở nào ôm trăng ru mộng
Giờ chợt chiều rũ bóng hoàng hôn
 
Sóng lớp lớp thuyền tình xé lẻ
Mỗi đời người xẻ bảy chia ba
Hạt phù sa sau mùa tuổi trẻ
Chảy qua tôi một nỗi xa nhà
 
Lục bình ơi! Giữ giùm ánh mắt
Người tôi yêu ngắm tím hoa trôi
Cuộc đời em gió sương phiêu bạt
Cuộc đời tôi hai phía lở bồi
 
Chiều trên sông điệp trùng thương nhớ
Lượn sóng tình xô vỡ hồn tôi
Tóc ai đó! Áo ai bay đó!
Quấn tim tôi gió lộng tơi bời.

Phạm Tương Như

Copyright © 2012 TuyHaThuQuan.com All rights reserved.