Tạp ghi thơ yên vũ huy châu

hính châu trần và bài thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÂU TRẦN

Nạng đời

Có những nỗi buồn riêng
Chia nhau từng phút nhớ
Có một nỗi buồn chung
Chung nhau mòn hơi thở
 
Nói ra ai cũng hiểu
Những đời lá lìa cây
Khác gì mây cố xứ
Biết quay về đâu đây
 
Nghe qua ai cũng hiểu
Cọp luôn nhớ rừng xa
Như ta xa mặt trận
Vẫn nhớ hoài can qua
 
Nhìn thôi là đủ hiểu
Đời người như đời cây
Luôn oằn mình trước gió
Gió muôn phương lên đầy
 
Những đời cây và gió
Có riêng chung rõ ràng
Trên nạng đời khập khểnh
Đường còn đầy đá lăn.

 

Copyright © 2012 TuyHaThuQuan.com All rights reserved.