thi ảnh họa

thutrenxac lá

thu rụng xuống
lá vàng khô trải thảm
người ngậm ngùi trút bỏ xiêm y
tìm lại chút xa xưa kỷ niệm
dấu chân đời chạm xác lá thu rơi
hỏi hồn lá về đâu chiều quá khứ
người hỏi người như quay quắt tìm hơi
khi thu rụng 
dập dồn hơi thở gấp
người cắn môi người
níu lại nắng và mây
thu vẫn phai
còn viên bi nước mắt
lặng thầm lăn nghe da thịt thở dài
phiến lá mục dưới chân lạnh ngắt
ai chờ ai nhóm lại lửa ấm nồng
đôi mắt thu nhìn đời rờn rợn
người nhìn người
như hoang thú chạy rông
thú chạy rông người động tình nhảy cỡn
rơi vào thu
gõ cửa gởi ý tình
nhân giống lên nhân lên thêm nữa
cho lá khô vàng đừng lấp ngõ rừng xưa.
đừng, đừng khép
cửa cội nguồn nhân gian bí hiểm
chỗ tinh trùng bơi ngược kiến lai sinh
gió ái ngại nhìn rừng thu động cỡn
cùng với người trút bỏ tàn y.
nên thu đi còn lụa sương quấn quít
và ngàn năm thương phiến lá lìa đời.

Các Bài khác

Copyright © 2012 TuyHaThuQuan.com All rights reserved.